Recibo är ett tidsbesparande
verktyg för kvitton, milersättning och reseräkningar.
Varför Recibo?   |   Berättelser   |   Byråkonto

  
Recibo Byråkonto
 
Recibo Byråkonto gör att redovisningsbyrån har full kontroll på sina kunders flöden av kvitton och reseräkningar.

Recibo är en molnbaserad tjänst som fungerar via App och webbportal. Med Recibo kommer era kunder kunna skapa kompletta underlag utan någon tidigare redovisningskunskap. Underlagen som kommer in till er är rätt beräknade, rätt konterade och ligger färdigt på respektive kunds konto . Flödet av kvitton och reseräkningar blir helt digitalt. 
 
Dessutom har Recibo smarta funktioner för milersättning, milrapporter och traktamenten som både kan matas in via Appen eller Recibo.se. Beräkningar och konteringen sker automatiskt och hamnar direkt på kundens konto. Recibo är en mycket smidig service för era kunder när det kommer till utlägg och reseräkningar.

Använder dina kunder Fortnox så finns en direktkoppling mellan Recibo och Fortnox. Allt som görs i Recibo hamnar per automatik direkt på kundens Fortnoxkonto beräknat, konterat och med bild på tillhörande kvitto eller verifikation. Det kan inte bli enklare.

Recibo genererar också SIE-fil, PDF och PAXml filer för bokförings och löneprogram.


För mer information kontakta oss på: 08 555 36 187 eller support@recibo.se

Glöm inte att ladda ner våra appar:Kom igång på 30 sekunder.


Kontaktinformation

Recibo AB
Vxl. 08 555 36 187
E-post: info(at)recibo.se